INSTRUCTIUNI  UTILIZARE
Selectaţi cu mouse (click stânga) pe căsuţa unde doriţi să scrieţi o literă (apare colorată în bleu).
Pentru a scrie cursiv un cuvânt (colorat cu galben), click dreapta pe mouse (pentru orizontal sau vertical).
Literele corect înscrise apar coolorate în negru.
Literele incorect intruduse apar colorate în roşu. Pentru a şterge folosiţi tasta BACKSPACE.
Când grila e completată şi nu apare nicio literă roşie înseamnă că DEZLEGAREA ESTE CORECTĂ.

Succes!

                             

                                                                                       AMBIVALENŢE BIBLICE
   
                          AMBIVALENŢE BIBLICE
                                     Mihai Ion IALOMIŢEANU
  Orizontal:
1) Cetate de scăpare în Israel = Om sărac, zdrenţăros, care nu are cu ce se îmbrăca - Numele tatălui patriarhului Avraam = Stat. 2) Una din căpeteniile preoţilor pe vremea lui Iosua = Boală tropicală, datorată abuzului de stupefiante, manifestată cu izbucniri periculoase - Duh de ghicire vindecat unei roabe din Filipi de către Apostolul Pavel = Şarpe mare, neveninos din regiunile tropicale. 3) Numele unui famen de la curtea împăratului Ahaşveroş = Muncitor tipograf - Adăpost portuar. 4) Simbolul argintului - Cuvânt de dispreţ întrebuinţat de evrei = Sfadă (fam.) - Acut! 5) Mică monedă romană amintită de Matei în Evanghelia sa = Campion - Pâinea pe care a dat-o Dumnezeu ca hrană poporului lui Israel în pustia Sinai = Ploaie cu soare care dăunează recoltei. 6) Fiul lui Lot, considerat strămoşul moabiţilor = Regiune istorică şi munţi în vestul Iordaniei, lângă Marea Moartă (El Karak) - Comună în Ungaria. 7) Vătaf (înv.) - Munte privit de frumoasa amintită în "Cântarea cântărilor", odată cu Munţii Senir şi Hermon = A lăsa de azi pe mâine.  8) Colonie feniciană pe ţărmul Mării Mediterane, cruţată de Manase, împăratul din Iuda = Suferinţă pricinuită de dragostea pentru cineva aflat departe - Locuitorii Iliriei. 9) Numele mai multor personaje din Vechiul Testament: nepotul lui Moise; fiul lui Saul; prietenul lui David şi unul dintre Macabei, zis Apfus = Specie de măr originar din SUA - Oraş-cetate din Canaan, în apropierea căruia a locuit un timp Avraam = Mic mamifer arboricol cu mişcări lente, din America de Sud şi Madagascar 10) Şes din Palestina, prin care trecea hotarul de miazăzi din partea lui Beniamin, la împărţirea ţării Canaanului = Persoană care face parte din populaţia de bază a unor ţări din Orientul Apropiat şi din nordul Africii - Numele a două cetăţi canaanite, una din ţinutul lui Iuda şi cealaltă dintre cetăţile Leviţilor = Plantă anuală cultivată în regiunile tropicale pentru fibrele textile extrase din tulpină.Dicţionar :
RUM, EMIN, MOOR.     
Vertical:
1) Cetate feniciană, apoi israelită, pe drumul care duce spre Egipt = A infecta o regiune cu gaze toxice - Veche ţară în Asia, unde a fost dus în robie poporul lui Israel, pe timpul ultimului lor împărat, Osea = A mijloci o înţelegere între părţile adverse. 2) Unul dintre multele nume ale Domnului Iisus, amintit în "Apocalipsa lui Ioan" = Ultima literă din alfabetul grecesc - Humus foarte acid. 3) Nepotul lui Avraam, aşezat cu familia sa la Sodoma, scăpat de la distrugerea oraşului pentru că a respectat sfatul de a nu se uita înapoi, în schimb, soţia sa a fost prefăcută într-un stâlp de sare pentru că a încălcat această interdicţie = Porţiune în care este împărţită o tarla sau o pădure - Vechi oraş în Asia Mică, în care se afla o biserică creştină amintită în "Apocalipsa lui Ioan" = Răşină exotică folosită în medicină, parfumerie, la ceremoniile religioase şi la îmbălsămare. 4) Fiul lui Carmi "care a săvârşit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârşire" = Muncitor feroviar - Capitala ştiinţei şi a religiei la egipteni, aşa cum apare în "Facerea" şi în cartea lui Ezechiel din Vechiul Testament = În fond! - Ana Banu. 5) Numele mai multor localităţi din Ţara Sfântă = Cadru în care se pune o fotografie, o oglindă - Fir de război. 6) Interpretarea ebraică ezoterică şi simbolică a Vechiului Testament = Uneltire (fig.) 7) Numele unui învăţător, filosof din Efes, la şcoala căruia apostolul Pavel a răspândit Cuvântul Domnului timp de doi ani = Şef de stat care conduce în mod despotic - Orăşel în vechea Armenie, amintit în cartea lui Ieremia din Vechiul Testament = Prefix pentru "minim", "foarte mic", "în miniatură". 8) Fir de cusut - Localitatea de origine a lui Ahiam, unul dintre cei 37 de viteji ai lui David = Rareori. 9) Slujnica din casa Mariei, care-l primeşte pe Apostolul Petru când acesta a fost izbăvit de temniţă = A face operaţia de rodaj - Credincios greco-catolic. 10) Cuvânt de origine greacă folosit de apostolul Pavel în Epistolele către Corinteni şi Galateeni, cu sensul de excomunicare, afurisenie, caterisire, blestem = Osândire, ostracizare a cuiva de către biserică, excludere din rândul credincioşilor - Capul lui Iacov!


Free Web Hosting