SCRABBLE DUPLICAT-COMPLETIV

Această partidă se desfăşoară la fel ca partida de scrabble duplicat (am păstrat, mai jos, regulamentul), atât doar că în fiecare tur, arbitrul extrage 6 litere, a şaptea fiind aleasă de fiecare jucător dintre literele care mai sunt în stoc. Dacă în stoc mai este cel putin un joker, iar un jucător utilizează la o depunere o literă care nu mai este în stoc, fără să o marcheze ca joker, se consideră că a utilizat jokerul, fiind penalizat cu scăderea din punctaj a valorii literei respective. Dacă în stoc mai este cel puţin un joker, iar un jucător utilizează la o depunere o literă care mai este în stoc, marcând-o ca joker, valoarea literei este zero, iar dacă în stoc nu mai este niciun joker, jucătorului i se va scădea din punctaj valoarea literei respective, pentru marcare greşită. Dacă jucătorul foloseşte o literă care nu mai este în stoc şi jokerii au fost utilizaţi deja, depunerea se anulează. Pentru uşurarea urmăririi partidei de către ceilalţi jucători, fiecare trebuie să explice şi în cuvinte ce literă alege. Ex. (scris sub depunere): Am ales din stoc litera X.
PĂTRĂŢICĂ vine în ajutorul celor care nu au un stoc de litere la dispoziţie, afişându-l pe această pagină. Pe măsură ce literele vor fi folosite, vor fi şterse din stoc.

Partida de Scrabble duplicat se poate desfăşura între mai mulţi jucători, mediaţi de un arbitru (în cazul de faţă, PĂTRĂŢICĂ). În fiecare tur, arbitrul extrage la întâmplare, şapte litere din stoc, valabile pentru toţi jucătorii. Pe aceste litere, fiecare jucător gândeşte o depunere cu punctaj cât mai mare şi o va scrie la rubrica “Comentarii”, până la o dată stabilită de PĂTRĂŢICĂ. Orice depunere venită după termenul limită afişat va primi 0 puncte.
Depunerea va fi scrisă astfel: dacă un cuvânt este plasat orizontal, se indică întâi litera şi mai apoi cifra de la care pleacă prima literă a depunerii (ex: H8: VARA = ... puncte) Dacă un cuvânt se depune vertical, coordonatele vor fi inversate, cifra notându-se prima şi mai apoi litera (ex: 11F: STANA = ... puncte). Pentru această partidă, concurenţii vor scrie la Comentarii depunerea cu litere mari, însoţită de numărul partidei şi al turului (ex: P7-T1 - H4: JUCATOR = 102 p). De asemenea jokerul trebuie marcat în paranteză, aceasta pentru a elimina orice confuzie
(ex: P7-T1 - H4: JU(C)ATOR = 100 p). Suplimentar, dar nu obligatoriu, se poate explica poziţionarea jokerului şi în cuvinte. Nerespectarea acestor reguli duce la penalizarea concurentului cu anularea depunerii.
După primul tur, ca şi după tururile următoare, arbitrul verifică depunerile fiecărui jucător şi o afişeză pe tablă pe cea cu punctajul cel mai mare, numită depunere-top; aceasta fiind şi depunerea de continuare a partidei. Depunerea-top, este adoptată de fiecare jucător, indiferent de depunerea lui din turul respectiv. Pentru turul 2, arbitrul reţine literele nedepuse în turul 1 şi, pentru completarea lor până la şapte, extrage din stoc atâtea litere câte s-au depus în turul precedent. Jucătorii încearcă să facă o nouă depunere cu punctaj cât mai mare, la fel ca în turul 1, s.a.m.d.
Partida continuă până la epuizarea literelor sau până când se constată că nu mai este posibilă nicio depunere cu toate combinaţiile de litere din stoc.
REGULAMENT PRIVIND FONDUL DE CUVINTE:
Pentru această partidă sunt acceptate cuvinte care apar în dicţionarele (oficiale, neoficiale şi specializate) din
www.dexonline.ro, ele putând fi folosite LA TOATE FORMELE GRAMATICALE (numai formele care sunt cuvinte-titlu, cele care sunt date pe lângă cuvintele-titlu şi cele care figurează la rubrica "Declinări" sau "Conjugări"). Sunt valabile şi variantele de plural menţionate în josul definiţiilor ("plural şi...").
Cuvintele care apar în unele dicţionare mai vechi cu Î din I, sunt admise NUMAI transcrise în noua ortografie, cu  din A. Nu sunt acceptate elementele de compunere, afixele (prefixe, infixe, sufixe)simbolurile chimice din trei litere (UUE, UUO, UUH etc.), numele proprii, abrevierile şi siglele din DE (Dicţionarul Enciclopedic) şi nici din celelalte dicţionare. De asemenea, nu se admit denumirile ştiinţifice (latineşti) ale plantelor sau animalelor şi grupurile de două litere care nu figurează în lista acceptată.
Lista cuvintelor de două litere admise pentru această partidă, o găsiţi în josul paginii.  
PAR7-TUR00                                                                      
Punctajul maxim în turul 1 (-- p), a fost realizat de: XXX, XXX (--: XXXXXXX).
Celelalte depuneri:
XXX.

ATENŢIE!!!
- Cuvinte noi introduse în lista de 2 litere: LS, UE, HS, XL, GP, DN, JB, JR, BD
.
- Adăugire la regulament: Pentru această partidă, concurenţii vor scrie la Comentarii depunerea cu litere mari, însoţită de numărul partidei şi al turului (ex: P7-T1 - H4: JUCATOR = 102 p). De asemenea jokerul trebuie marcat în paranteză, aceasta pentru a elimina orice confuzie (ex: P7-T1 - H4: JU(C)ATOR = 100 p). Suplimentar, dar nu obligatoriu, se poate explica poziţionarea jokerului şi în cuvinte. Nerespectarea acestor reguli duce la penalizarea concurentului cu anularea depunerii.
-
Adăugire la regulamentul DUPLICAT COMPLETIV: Pentru uşurarea urmăririi partidei de către ceilalţi jucători, fiecare trebuie să explice şi în cuvinte ce literă alege. Ex. (scris sub depunere): Am ales din stoc litera X.

PARTIDA 7

TURUL 1

Litere extrase: X-X-X-X-X-X-?

TURUL 1

Litere extrase: X-X-X-X-X-X-?

Depunere-top: --: XXXXXXX = -- p

CLASAMENT:

1. XXX    = -- p

2. XXX         = -- p


STOCUL DE LITERE:
A1-A1-A1-A1-A1-A1-A1-A1-A1-A1-A1
B9-B9
C1-C1-C1-C1-C1
D2-D2-D2-D2
E1-E1-E1-E1-E1-E1-E1-E1-E1
F8-F8
G9-G9
H10
I1-
I1-I1-I1-I1-I1-I1-I1-I1-I1
J10
L1-
L1-L1-L1
M4-M4-M4
N1-N1-N1-N1-N1-N1
O1-O1-O1-O1-O1
P2-P2-P2-P2
R1-R1-R1-R1-R1-R1-R1
S1-S1-S1-S1-S1
T1-T1-T1-T1-T1-T1-T1
U1-U1-U1-U1-U1-U1
V8-V8
X10
Z10

&-&(jokeri)

EVOLUŢIA JOCULUI
TURUL 01
Litere extrase: X-X-X-X-X-X-?
Depunere-top: --: XXXXXXX = -- p


Lista cuvintelor de două litere admise pentru această partidă:
AA, AB, AC, AD, AG, AH, AI, AJ, AL, AM, AN, AR, AS, AT, AU, AX, AZ, BA, BC, BD, BE, BH, BI, BN, BR, BT, BU, BV, BZ,  CA, CD, CE, CF, CI, CJ, CL, CM, CN, CO, CR, CS, CT, CU, CV, DA, DB, DE, DI, DJ, DN, DO, DS, DU, EA, EC, ED, EE, EH, EI, EL, EM, EN, EO, ER, ES, ET, EU, EV, EX, EZ, FA, FE, FI, FM, FR, FU, GA, GD, GE, GJ, GL, GO, GP, GR, HA, HD, HE, HF, HG, HI, HM, HO, HR, HS, HU, IA, IC, ID, IE, IF, II, IL, IM, IN, IO, IR, IS, IT, IU, IV, IX, IZ, JB, JO, JR, LA, LE, LI, LP, LR, LS, LU, MA, MD, MG, MH, MI, MM, MN, MO, MT, MU, NA, NB, ND, NE, NI, NO, NP, NT, NU, OA, OB, OF, OH, OI, OL, OM, ON, OP, OR, OS, OT, OU, PA, PB, PC, PD, PE, PH, PI, PM, PO, PR, PS, PT, PU, RA, RB, RE, RF, RG, RH, RN, RO, RU, SA, SB, SC, SE, SF, SG, SI, SJ, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SU, SV, TA, TB, TC, TE, TH, TI, TL, TM, TR, TT, TU, TV,  UA, UD, UE, UF, UG, UI, UN, UR, US, UT, UU, UZ, VA, VI, VL, VN, VS, VU, XE, XL, XU, ZA, ZI, ZN, ZO, ZR.
Acestă listă cuprinde: lista oficială + simboluri chimice + cuvinte noi intrate în uz + indicative auto din Romania


GALERIA CÂŞTIGĂTORILOR
Partida 1: CLAUDIU SOFRONE
Partida 2: DANA HUC
Partida 3: PETRE HRISTODULO
Partida 4: BOGDAN VLAD
Partida 5: BOGDAN VLAD
Partida 6:

Free Web Hosting