ISTRUCŢIUNI  UTILIZARE
Selectaţi cu mouse (click stânga) pe căsuţa unde doriţi să scrieţi o literă (apare colorată în bleu).
Pentru a scrie cursiv un cuvânt (colorat cu galben), click dreapta pe mouse (pentru orizontal sau vertical).
Literele corect înscrise apar coolorate în negru.
Literele incorect intruduse apar colorate în roşu. Pentru a şterge folosiţi tasta BACKSPACE.
Când grila e completată şi nu apare nicio literă roşie înseamnă că DEZLEGAREA ESTE CORECTĂ.

                                                                                                                                                                                 Succes!  
                      ŞABLON
                                             Petrică AIDIMIREANU


Orizontal:

1) Sătul de oameni
– Mintea la cap !
2) Sub orice critică
– Temă de proiectare
3) Mici... cu muştar
– La război... înapoi
4) Întâlnit la fiecare pas
– A aţâţa focul
5) Lucrează pentru stat
– Montat în centru !
6) Fire de iarbă... în poiană !
– A întinde gura dulce
7) Monumentul eroilor necunoscuţi
– Apărut la spartul târgului
8) Tip de stat subdezvoltat
– A nesocoti legea
9) Nu-i vorba de asta
– Apa rece... care nu curge
10) Ultimele la start !
– Trecutul vinului
Vertical:

1) Pus pe drumuri... în interes de serviciu
2) Rapidul în acţiune
– Tras pe planşă
3) Dramă populară
– Fabricat de strungari
4) A pocni... din bici
– Autogol !
5) Emiţător de joasă frecvenţă
– O vorbă spusă la urmă
6) Se roagă în deşert
– Linia modei
7) Palpat în regiunea mediană !
– Pădure fără uscături
8) Se coace în cuptor
– Chemarea micilor actori
9) Nume... de apă
– Nu stă mult pe gânduri
10) Corp de legi

Free Web Hosting