INSTRUCŢIUNI  UTILIZARE
Selectaţi cu mouse (click stânga) pe căsuţa unde doriţi să scrieţi o literă.
Pentru a scrie cursiv un cuvânt, click stânga sau dreapta pe mouse (pentru orizontal sau vertical).
Literele corect înscrise apar colorate în negru.
Literele incorect introduse apar colorate în roşu. Pentru a şterge folosiţi tasta BACKSPACE.
Când grila e completată corect, un fragment de melodie vă va desfăta auzul. Succes!

    ŞOPÂRLE
                                             Petrică AIDIMIREANU


Orizontal:

1) Încheietor de coloană
– Încălţător de pantofi
2) Replică acidă
– Pierdute în mare
3) Cuprins de o uşoară ameţeală
4) Probă pentru lucrările de mai
– Evidenţiată pe linie de circulaţie
5) Şef de livrări la cherhana
6) Critică literară
– Motan... de bibliotecă
7) Nu se afişează la loc vizibil
– Cap de bulgar !
8) Precurata şi nevinovata...
– Ia plasă când merge la pescuit
9) A ieşi în evidenţă
– Trec pe sub pod
10) Tăiat la mână
– Bază meliferă... regionalăVertical:

1) Plantă protejată de natură
– Administrat cu pipeta
2) Închis în complicitate
– A-şi ţine cuvântul
3) Local pentru urne
4) Îţi urcă sângele la cap
5) Trecute în evidenţă
– Grog sec !
6) Un joc cu mai multe variante
– Foarte bun la bătaie
7) Îmbogăţire pe capete
– Verb la modul optativ
8) Tehnică... de vârf, care prezintă siguranţă
– Joacă... când e cu chef
9) Nu prea se consumă
– Femeie cu burta mare
10) Depăşeşte orice limită

Free Web Hosting